Facebooktwitter

จากที่ผมได้เขียนเทคนิคการแต่งภาพด้วย Photoshop มาก็หลายฉบับ น้องๆ ได้รู้เทคนิคในการแต่งภาพให้สวยงามมากมาย ผมคิดว่า ตั้งแต่ฉบับนี้ไป ผมจะเริ่มสอนไอเดียและการแต่งภาพเป็นลักษณะของ Workshop จะทำให้น้องๆ เข้าใจวิธีการแต่งภาพมากขึ้น ฉบับนี้ ผมต้องการแต่งภาพนางแบบให้ดูออกแนวย้อนยุค ลึกลับ

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

1.เปิดภาพขึ้นมาก่อน

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

2.เลือก adjustment layer –> Levels

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

3.เลือก Red Channel ลดสีแดงออก เลื่อนลูกศรสีเทาไปที่ 0.84

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

4.จะได้ภาพที่มีน้ำหนักกลาง ทำให้การแต่งภาพง่ายมากขึ้น

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

5.เลือก adjustment layer –> Curves ดึงน้ำหนักภาพรวมให้สว่างขึ้น

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

6.ใช้ยางลบ (eraser tools) ลบส่วน Background ให้เหลือความสว่างเฉพาะบริเวณผิว

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

7.เลือก adjustment layer –> Hue/Saturation ลด Saturation ลง

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

8.จะทำให้ลดสีภาพโดยรวมให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

9.เลือก adjustment layer –> Hue/Saturation ดึง Saturation ไปซ้ายสุด เพื่อดูดสีภาพโดยรวมอีกครั้ง

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

15.เสร็จแล้วครับ

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

TIPS  & Technique
เทคนิคการแต่งภาพลักษณะนี้ ขั้นแรก คือ เราต้องแก้ไขสีแดงที่เราไม่ต้องการออกก่อน เมื่อได้ภาพน้ำหนักกลางๆ แล้ว จากนั้นเราจะเริ่มแต่งสีทีละขั้นตอน ไล่ตั้งแต่ Background ผิวของนางแบบ และโทนโดยรวม ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการแต่งภาพ เมื่อเราคิดสีที่เราต้องการได้แล้ว การแต่งภาพก็เป็นเรื่องง่ายทีเดียว

Special Thanks :
Model  = Liza
Photographer = FB : Joy Chanpen Clark
Location = 9 Restaurant
Digital Imaging : Cubic Studio

ช่องทางพูดคุยเรื่อง Photoshop กับเราได้ที่    FB : studiocubic

  •  
  •  
  •  

Comments

comments

Powered by Facebook Comments