Facebooktwitter

ฉบับนี้เราจะมาพูดถึงการทำโทนสีที่จะทำให้ภาพเรามีความโดดเด่น โดยใช้สีคู่ตรงข้าม เมื่อ composition ของภาพสวยงามแล้ว สีจะช่วยให้ภาพดูลงตัว ลองทำกันนะครับ

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

1.เปิดภาพ

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

2.เปิด New Layer เพื่อขจัดส่วนที่ไม่ต้องการออก

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

3.เลือก Clone Stamp กด Option บน Keyboard ค้างเลือกพื้นที่ที่ต้องการโดยการ Click Mouse 1 ครั้ง แล้วเลื่อนไปตามตำแหน่งที่ต้องการ

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

4.เลือก Adjustment Layer – Color Balance เพื่อปรับเปลี่ยนโทนสี

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

5.เปิด New Layer เพื่อสร้างน้ำหนักสว่าง เปลี่ยน Blend Mode – Softlight

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

6.เลือก Bush สั่งสีขาว เพื่อเพิ่มน้ำหนักในส่วนที่ต้องการให้สว่าง

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

7.Paint ตรงส่วนสว่างของไฟ

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

8.เลือก Adjustment Layer – Vabrance เพื่อเพิ่มน้ำหนักของภาพ

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

9.เสร็จแล้วครับ

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

TIPS  & Technique
การปรับแต่งภาพ ส่วนที่สำคัญที่สุดคือต้องรู้ว่าคู่สีไหนเหมาะสมกัน ถ้าเรารู้จะสามารถทำให้ภาพนั้น ดูเด่นและสวยงามใน Style ของแต่ละบุคคล พบกันฉบับหน้านะครับ

Special Thanks :
Models: Arminas / Sigita
Photographer = Joy Chanpen Clark
Digital Imaging : Cubic Studio

ช่องทางพูดคุยเรื่อง Photoshop กับเราได้ที่    FB : studiocubic

  •  
  •  
  •  

Comments

comments

Powered by Facebook Comments