Facebooktwitter

Photoshop : Mood and Tones วันนี้ผมมาแนะนำการตกแต่งภาพ PORTRAIT ให้ดูสวยหวาน สมวัยของนางแบบ การใช้น้ำหนักที่ลงตัวสามารถทำให้ภาพต่างๆ ดูมีเสน่ห์สามารถทำให้ผู้ชมหยุดมอง การแต่งภาพลักษณะนี้จะทำให้ภาพดูนุ่มนวลขึ้น

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

1.เปิดภาพ

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

2.เลือก New layer

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

3.เลือก Tools – Healing Brush Tool เพื่อลบส่วนที่ไม่ต้องการออก กด Option หรือ ALT ค้าง Click Mouse 1 ครั้ง เลือกตำแหน่งที่ต้องการนำไปแทน

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

4.จากนั้นปล่อย Option หรือ ALT แล้ว Click Mouse ลากไปที่ตำแหน่งที่ต้องการเอาออก เมื่อเสร็จแล้วให้ปล่อย Mouse

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

5.เลือก Adjustment Layer – LEVELS อีกครั้ง ปรับน้ำหนักเฉพาะตรงส่วนด้านบนของภาพความสว่าง

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

6.เลือก TOOLS – Eraser เพื่อลบน้ำหนักด้านล่างออก (เพื่อทำให้น้ำหนักส่วนบนและล่างเท่ากัน)

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

7.เลือก Tools – Brush สีขาว เพื่อเพิ่มความสว่างของภาพ

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

8.เลือก TOOLS – Eraser เพื่อลบน้ำหนักด้านล่างออก

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

9.เลือก Adjustment Layer – Color Balance เพื่อเพิ่มน้ำหนักของสีแดงให้กับภาพ

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

10.เลือก Adjustment Layer – Photo Filter เพิ่มน้ำหนักสีน้ำเงินเข้าไป เพื่อช่วยให้ภาพมีสีสันมากขึ้น

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

11.เลิอก New Layer และ TOOLS – Brush เพื่อเพิ่มน้ำหนักสว่าง

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

12.เลือก Blend Mode – Soft Light

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

13.เสร็จแล้วครับ

Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse training, จัดอบรมภายในองค์กร, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์

TIPS  & Technique
การเพิ่มน้ำหนักทั้ง ในส่วนสว่างและมืด ของภาพ จะช่วงให้ภาพดูมีความน่าสนใจ อีกทั้งเมื่อเราใช้สีเข้ามาเกี่ยวข้อง จะทำให้ภาพดูสวยงามากยิ่งขึ้น

Special Thanks :
Models: Sasha (Sumon Agency)
Photographer = Joy Chanpen Clark
Digital Imaging : Cubic Studio

ช่องทางพูดคุยเรื่อง Photoshop กับเราได้ที่    FB : studiocubic

  •  
  •  
  •  

Comments

comments

Powered by Facebook Comments