Facebooktwitter

ผมได้รับโอกาสดีๆ จากสมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก (Bangkok Art Director Association) เป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินรางวัล Print Craft ในงาน B.A.D Awards 2011

Print Craft หมายถึง สื่องานโฆษณาที่มีการถ่ายภาพ ตกแต่งภาพ ทั้ง Photoshop, Illustrator, 3D และเทคนิคการวาดด้วยลายเส้น
เพื่อช่วยเติมเต็มจินตนาการที่ไม่มีวันหมดของเหล่าครีเอทีฟ

เราได้มีโอกาสไปเก็บภาพบรรยากาศการตัดสินในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้ดูบรรยากาศการตัดสินที่เข้มข้น ถกเถียงในเรื่องประเด็นของการสร้างงานศิลปะ เพื่อได้ดูงานสุดยอด
Print Craft ในการประกวดครั้งนี้

BAD AWARDS

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก, bad awards, photoshop, สอน photoshop, อบรม photoshop, เทคนิค photoshop, สมบัติ ปิยะบูรณ์, ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์, cubic studio

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก, bad awards, photoshop, สอน photoshop, อบรม photoshop, เทคนิค photoshop, สมบัติ ปิยะบูรณ์, ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์, cubic studio

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก, bad awards, photoshop, สอน photoshop, อบรม photoshop, เทคนิค photoshop, สมบัติ ปิยะบูรณ์, ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์, cubic studio

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก, bad awards, photoshop, สอน photoshop, อบรม photoshop, เทคนิค photoshop, สมบัติ ปิยะบูรณ์, ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์, cubic studio

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก, bad awards, photoshop, สอน photoshop, อบรม photoshop, เทคนิค photoshop, สมบัติ ปิยะบูรณ์, ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์, cubic studio

สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก, bad awards, photoshop, สอน photoshop, อบรม photoshop, เทคนิค photoshop, สมบัติ ปิยะบูรณ์, ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์, cubic studio

  •  
  •  
  •  

Comments

comments

Powered by Facebook Comments