Facebooktwitter

สมบัติ ปิยะบูรณ์ มือรีทัชโฆษณา อาจารย์พิเศษ ผู้ก่อตั้ง cubic studio
สมบัติ ปิยะบูรณ์ มือรีทัชโฆษณา อาจารย์พิเศษ ผู้ก่อตั้ง cubic studio

Cubic Studio 1 ในบริษัท Computer Reotuch ในเมืองไทยที่สร้างสรรค์ผลงานโฆษณาต่างๆมากมาย โดยจุดประสงค์ของการทำเว็บไซด์นี้ขึ้นมา เนื่องจากต้องการให้ผู้ที่ไม่เคยได้เห็นผลงานโฆษณา
(ดูได้ที่ Portfolio ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ทั้งในเรื่องของ

– Concept Ad ต่างๆ
– วิธีการรีทัชภาพโดยใช้ Photoshop
– ยังเปิดบอร์ดเข้าไปถาม-ตอบปัญหาที่อยากรู้แก่สมาชิกทุกคนด้วยครับ

นอกจากนี้ ยังมีคอร์สต่างๆสำหรับเพื่อนที่สนใจการใช้ Photoshop ในการตกแต่งภาพภาพด้วย เข้ามาจอยกับเราได้ที่ คอร์สอบรม PHOTOSHOP ทั้งบุคคลทั่วไป และ จัดอบรมภายในองค์กร

หวังว่าจะมีประโยชน์แก่เพื่อนที่อยากได้แนวทางในการตกแต่งภาพหรือต้องการก้าวต่อไปในสายงานโฆษณา

สมบัติ ปิยะบูรณ์
Retoucher and Founder of Cubic Studio

อาจารย์พิเศษ
– Computer Graphics for Advertising Course คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– Computer Retouching Course คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
– Multimedia คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
– Media Art : King Mongkut’s University of Technology Thonburi

วิทยากรพิเศษ
– เปิดเลนส์เสวนาศิลปะการถ่ายภาพในหัวข้อ จัดโดยนิตยสาร Phototech
– พัฒนาทักษะการถ่ายภาพ สู่การเป็นช่างภาพมืออาชีพ จัดโดย Chip Magazine
– อบรมแนวคิดการวิเคราะห์การแต่งภาพ จัดโดย FAMELINE
– FOTOINFO Magazine Big Meeting # 3
– Retouching And Photography (Workshop) คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
– Retouch Rethink : อยากรีทัชไม่ใช่เรื่องยาก คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
——————————————————————————————————————

ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์ 1 ในผู้ก่อตั้ง cubic studio และ Retoucher
ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์ 1 ในผู้ก่อตั้ง cubic studio และ Retoucher

ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
– ปริญญาโท Marketing มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประวัติการทำงาน
– Retoucher จาก Cubic Studio
– บรรณาธิการและผู้ก่อตั้ง UNDO Magazine http://www.undomag.com
อาจารย์พิเศษ
– Multimedia คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
– ออกแบบนิตยสารสำหรับดิจิตัลออนไลน์แมกกาซีน คณะสารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
– เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยากรพิเศษ
– ออกแบบนิตยสารสำหรับดิจิตัลออนไลน์แมกกาซีน คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
– อบรม Photoshop เพื่อใช้ทำสื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
– อบรม Photoshop – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

——————————————————————————————————————

Dear Visitors,From over 10 years of my experiences in retouching, it’s the beginning of my professional stories. During the early year, I worked as a Graphic Designer at SPV Digital. I worked very hard in order to learn deeply and combine retouching skill. Then my performance came in action offering the rich experience and creativity of retouching. After quitting the job, I worked as Retouching Freelance for 3 years. And Cubic Studio has been set up in 2004.

My works emphasize on lifestyle, fashion, art, commercial and etc. In fact, my aim is not to focus on commercial ,I mix up with the art into client work as well. Finally I would like to see not only client satisfaction but also the art is the main factor for me.

In addition, creating for various retouching works, I meet and work together with fascinating art director, copywriter in Thailand such as Jeh United, McCann Worldgroup, JWT, Creativejuice G1 and etc.

Besides, I create many innovative and unique awards as well. Consequently, I achieve the goal as targeted awards including Cannes Lions, London International, Adfest and various awards in Thailand.

In my portfolio, you will discover and impress my colourful and lively working style. Please take a look and enjoy my creative works.

Sombat Piyaboon
Retoucher and Founder of Cubic STudio
Job Experience
2001-Present Cubic Studio Bangkok – Retoucher
1999-2001 Y&R Bangkok – Creative Service Manager
1997-1999 DDB Bangkok – Computer Graphic Manager
1995-1997 Cyber Digital Art – General Manager
1994-1995 TBWA Bangkok – Computer Graphic Manager
1992-1994 Triplet & August Bangkok – Junior Art Director
1990-1994 SPV Digital Bangkok – Graphic Designer
Awards
Cannes International Advertising Festival
– 2007 – 1 Shortlist Outdoor of “Viagra” Pfizer/ JWT Bangkok, Thailand
– 2007 – 2 Shortlists Print Ad of “Leopard” Cough Syrup / Contract Advertising Bangkok, Thailand
– 2006 – Bronze Print Ad of “Minery” Foot Care / Creativejuice G1 Bangkok, Thailand
Adfest
– 2007 – Bronze Print Ad of “Viagra” Pfizer / JWT Bangkok, Thailand
– 2007 – Bronze Print Ad of “HOME” Fabric Softener / Batey Bangkok, Thailand
– 2006 – Gold Print Ad of “Minery” Foot Care / Creativejuice G1 Bangkok, Thailand
– 2005 – Finalist Print Ad of “Omex” / Young and Rubicam Bangkok, Thailand
London International Awards
– 2006 – Finalist Print Ad of “Volkswagen” / Fareast DDB Bangkok, Thailand
– 2006 – Finalist Print Ad of “Viagra” Pfizer / JWT Bangkok, Thailand
– 2005 – Bronze Print Ad of “Duragres” Tiles / Young & Rubicam Bangkok, Thailand
award
รางวัลทั้งหมดที่ได้รับมาจากหลายเวที
  •  
  •  
  •  

Comments

comments

Powered by Facebook Comments