Facebooktwitter

ชีวิตคนนี้มันก็แปลก บางสิ่งที่ไม่คาดคิด กลับได้ทำ เหมือนกับการสอน Photoshop ในครั้งนี้
ซึ่งผมเองไม่เคยคาดคิดว่าจะได้ช่วยเหลือพระอาจารย์ในการอบรม Photoshop เลยครับ
ทั้งหมดทั้งปวงนี้ต้องขอขอบคุณ พี่ต้อม เป็นพี่ที่เคยเรียนคอร์สที่ผมสอน คุยกันถูกคอในเรื่องของธรรมมะ
พี่ต้อมจึงมอบหมาย Project หนึ่งเป็นการสอนพระอาจารย์ 15 รูปในการเรียนรู้ Photoshop เพื่อใช้ในกิจของวัดธรรมมงคล
เช่น หนังสือธรรมมะ Billboard Banner เป็นต้นซึ่งผมก็ยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับโอกาสครั้งนี้ผมจึงเปิดบอร์ดนี้
เพื่อพระอาจารย์ของวัดธรรมมงคลในการซักถาม-ตอบ Photoshop ในส่วนที่พระอาจารย์ยังไม่เข้าใจ
ขอบคุณอีกครั้งครับเว็บไซด์ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร

	Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse traning, จัดอบรมภายในองค์กร, ไทย พีบีเอส, Thai PBS, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์, ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์, indesign

	Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse traning, จัดอบรมภายในองค์กร, ไทย พีบีเอส, Thai PBS, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์, ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์, indesign

	Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse traning, จัดอบรมภายในองค์กร, ไทย พีบีเอส, Thai PBS, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์, ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์, indesign

	Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse traning, จัดอบรมภายในองค์กร, ไทย พีบีเอส, Thai PBS, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์, ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์, indesign

	Photoshop, สอน Photoshop, อบรม Photoshop, เทคนิค Photoshop, inhouse traning, จัดอบรมภายในองค์กร, ไทย พีบีเอส, Thai PBS, cubic studio, สมบัติ ปิยะบูรณ์, ศักดิ์ชัย ปิยะบูรณ์, indesign

Cubic Studio – Training Photoshop

  •  
  •  
  •  

Comments

comments

Powered by Facebook Comments